Přihláška

Zbývá 0 vstupenek.

Přihlašování na Tpraslicon 2019 bylo zastaveno. Část vstupenek bude k dostání na místě, sledujte aktuální informace zde a ve facebookové události.


Informace k platbě předem

Počet vstupenek na Trpaslicon je omezen na 450.

Pro vstup pouze v pátek nebo pouze v neděli není třeba se přihlašovat ani platit předem, vstupné je 150 Kč na místě.

Vstupné:

  • 200 Kč Řádní členové Klubu Terryho Pratchetta a Fandomu Doctor Who, kteří se přihlásí A zaplatí vstupné do 28. 2. 2019
  • 250 Kč Řádní členové Klubu Terryho Pratchetta a Fandomu Doctor Who, kteří se přihlásí NEBO zaplatí vstupné od 1. 3. 2019 do 12. 3. 2019
  • 300 Kč Pokud nejste členy ani jednoho výše uvedeného klubu a přihlásíte se A zaplatíte vstupné do 28. 2. 2019
  • 350 Kč Pokud nejste členy ani jednoho výše uvedeného klubu a přihlásíte se NEBO zaplatíte vstupné až po 28. 2. 2019.

Číslo účtu: 2500040681/2010

Číslo účtu pro platby ze Slovenska: 2500040681/8330 (bez poplatků za platbu do zahraničí)

Variabilní symbol: dozvíte se z e-mailu, který Vám bude zaslán po registraci (pro každou osobu jiný)

Specifický symbol: Členské číslo Klubu Terryho Pratchetta (vyplňují pouze řádní členové Klubu Terryho Pratchetta) nebo ID Fanclubu Doctora Who v ČR (vyplňují pouze členové Fanclubu Doctora Who).

Pokud chcete platit vstupné najednou za více osob, napište všechny VS, za které platíte, do poznámky pro příjemce.

Platbou předem získáte nejen výše uvedenou slevu na vstupném, ale také jistotu, že se na akci dostanete.

O skutečnosti, že jsme Vaši platbu vstupného zaregistrovali, se informujte na odkazu (který máte v e-mailu o potvrzení přijetí přihlášky). V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu vehali@discworld.cz.

V případě, že až po zaplacení vstupného zjistíte, že se Trpasliconu 2019 nemůžete zúčastnit, dejte nám vědět. Do 9. března 2019 Vám vrátíme vstupné v plné výši. Pokud svou účast zrušíte mezi 10. a 13. březnem 2019, vrátíme Vám polovinu vstupného, nebo za sebe můžete poslat náhradníka. V případě zrušení účasti 14. nebo 15. března 2019 již vstupné vracet nebudeme, ale můžete za sebe také poslat náhradníka. V obou případech nám do 15. března 2019 12:00 dejte vědět jeho jméno na e-mail vehali@discworld.cz. Náhradu vstupného si pak vyřešte s daným náhradníkem sami.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje získané prostřednictvím této přihlášky a číslo Vašeho účtu použije pořadatel výhradně k řádné administraci přihlášky (plnění svých smluvních povinností vůči Vám), případné osobní údaje uvedené v identifikaci platby mohou být použity k plnění právních povinností pořadatele plynoucích z právních předpisů o účetnictví. Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytnou ke splnění uvedených účelů zpracování. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů a uplatňovat další práva můžete kdykoliv u pořadatele. Případnou stížnost můžete uplatnit u dozorového úřadu.