Pravidla soutěže masek

1. Soutěžit může kterýkoliv účastník Trpasliconu (návštěvník, přednášející, org).

2. Tematické omezení masek není. Budeme ale rádi za masky na motivy hlavních témat Trpasliconu: Červený trpaslík, Britcom, Zeměplocha, Doctor Who.

3. Hlasovat o nejlepších maskách budou návštěvníci. Ti budou mít k dispozici 3 hlasy v podobě očíslovaných samolepek, které budou moci dát všechny jedné masce, nebo je rozdělit mezi více masek. Hlasy bude možno předat přímo konkrétní masce nebo hlasovat na předem určených místech. Poslední možnost hlasovat bude v Hlavním sále před vyhlášením výsledků.

4. Soutěž bude zahájena v sobotu 14. 3. 2020 v 14:00 v Hlavním sále, kam se soutěžící dostaví v maskách. Jednotlivé masky budou nafoceny a jejich fotky budou vyvěšeny u hlasovacích míst. Také se natočí krátká prezentace jednotlivých masek, která bude veřejně přístupná v události Trpasliconu na facebooku, aby ji mohli hodnotit i návštěvníci, kteří na zahájení soutěže nebudou. Soutěžící dále dostanou archy, na které budou sbírat hlasy, a také si vylosují čísla, podle kterých budou večer postupně nastupovat před diváky. Soutěžící by měli v kostýmu vydržet až do vyhlášení soutěže (cca 20:00), aby si je mohli hlasující dobře prohlédnout.

Masky se budou moci přihlásit i během dne na recepci, kde dostanou hlasovací arch. Poslední možnost k zapojení do soutěže bude před nástupem do hlavního sálu na program Večer s maskami. V těchto případech ale nebudou masky natočeny ani nafoceny a budou mít méně času a možností na nasbírání hlasů.

5. Večer s maskami: masky se sejdou před hlavním sálem a seřadí se dle vylosovaných čísel. Nejdříve proběhne krátké představení a rozhovor jednotlivých masek. Poté budou mít diváci poslední možnost hlasovat. Po sečtení hlasů budou vyhlášeny nejlepší masky.

6. Každá maska získá ocenění za účast, vítěznými bude vyhlášeno a hodnotnými dary odměněno 1-5 masek podle počtu přihlášených soutěžících.