Přihláška programu

Přednášející mají vstup zdarma na CELOU AKCI.

* povinné pole

Kontaktní informace

Poskytnuté informace slouží ke komunikaci vedoucího programové linie s přednášejícím.

Informace o přihlašovaném programu

Zbývá 42 znaků.

Zbývá 16 znaků.

Zbývá 16 znaků. Tento nick vám bude vyplněn na vstupenku a bude sloužit k vaší identifikaci v prostorách Trpasliconu. Vyplňte pouze, pokud se liší od předchozího pole.

Odkaz na obrázek, který chci mít u anotace. Vyberte obrázek s volnou licencí.

Zbývá 400 znaků.

Poznámka

Sem prosím zapište, co se jinam nevešlo. Který čas je vhodný, který naopak ne, případné speciální požadavky na vybavení místnosti apod.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v této přihlášce za následujících podmínek: Získané osobní údaje použije pořadatel výhradně pro vzájemnou komunikaci a k vytvoření interní databáze potenciálních přednášejících. Pořadatel je oprávněn údaje zpracovávat po dobu existence festivalu Trpaslicon a není oprávněn je předat třetí osobě. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat např. odpovědí na zaslaný e-mail. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů a uplatňovat další práva můžete kdykoliv u pořadatele. Případnou stížnost můžete uplatnit u dozorového úřadu.